ביטוח מנהלים הוא השם המסחרי שניתן בישראל לתכנית ביטוח חיים המשולבת עם אפיק חיסכון. ביטוח זה מהווה את אחת החלופות לחיסכון פנסיוני, בהן מכיר משרד האוצר. חשוב לציין כי השם "ביטוח מנהלים" מעט חוטא לאופיו של הביטוח ושלמעשה מדובר בשם מיתוגי גרידא. זאת כיוון שהתכנית לא מיועדת למנהלים בלבד, אלא לכלל העובדים ואפילו לעובדים זוטרים.

 

רבים לא יודעים זאת, אבל חברות שסיפקו ביטוחי חיים פעלו בארץ כבר בשנות ה-40 של המאה הקודמת. לאורך העשורים המבנה של הפוליסה עבר מספר שינויים, כשבין היתר בעבר לא ניתן היה להפריד בין מרכיבי התשלום השונים. כיום לעומת זאת ניתן להפריד בין החלק שמיועד לכיסוי מפני אובדן כושר עבודה או מוות לבין החלק שמיועד להשקעה, שישולם למבוטח לאחר פרישתו לגמלאות.

ביטוח מנהליםנקודות חשובות בנוגע לביטוח מנהלים

בדומה לכל ביטוח חיים באשר הוא, גם ביטוח מנהלים מקנה לשאיריו של המבוטח תשלום כספי במקרה של מוות. כמו כן הביטוח מקנה למבוטח סכום כסף שאותו יקבל לאחר פרישתו מהעבודה. אם התכנית כוללת ביטוח אובדן כושר עבודה, היא מכסה גם אפשרות של נכות ואובדן יכולת ההשתכרות. הפרמיה החודשית משולמת במסגרת חישוב השכר ומבוססת על השכר הפנסיוני.

כיצד מחושבות ההפקדות לביטוח מנהלים?

כפי שציינו, התכנית מיועדת לכלל העובדים ולכן יש להבחין תחילה בין שני סוגי חוסכים: החוסך העצמאי והחוסך השכיר. אם מדובר בשכיר, התשלום לחיסכון יתחלק בין המעסיק לבינו. העובד עצמו יוכל להפקיד עד שבעה אחוז משכרו מדי חודש ולכך יוכל המעסיק שלו להוסיף עד שבעה וחצי אחוז כתגמולים ו-8.33 אחוז נוספים משכרו, כפיצויים. החל משנת 2008, כבר לא מדובר למעשה ביכולת, אלא בחובה. שיעור ההפרשות נכון לשנת 2017 הוא 6% מהשכר החודשי על חשבון העובד, 6.5% נוספים כתגמולים על חשבון המעסיק ,6% נוספים על חשבון רכיב פיצויים.

 

המעסיק יכול בהחלט להפריש 8.33% משכר העובד, כלומר את מלוא פיצויי הפיטורים בצורה שוטפת לפוליסת הביטוח, במקום 6% בלבד ובמקרה הזה בין אם העובד יפוטר ובין אם הוא יתפטר, יהיה באפשרותו למשוך את הכספים או להשאיר אותם בחיסכון הפנסיוני. כמו כן לא אחת המעסיק משלם סכום נוסף עבור ביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור של לא יותר מ-3.5% מהשכר.

לעומת זאת החוסך העצמאי שיש לו הכנסה ממשלח יד או מעסק, יכול להפקיד עד 16% מההכנסה החודשית שלו בחיסכון פנסיוני.

איך מקבלים את התשלום בעת הפרישה לגמלאות?

עד 2008 אפשר עוד היה לרכוש פוליסה שמשלמת קצבה חודשית לאחר היציאה לגמלאות, המעניקה סכום חד פעמי גבוה או פוליסה המשלבת בין שתי האפשרויות הנ"ל. בפוליסות המספקות תשלום חד פעמי לאחר הפרישה, ישנו שוני משמעותי באופן התשלום של הכספים שנצברו בשל הפקדות שבוצעו לפני 2008 ואחרי 2008. לעומת זאת את כל הכספים שהופקדו לאחר שנת 2008, ניתן יהיה לקבל עם הפרישה לגמלאות רק כקצבה חודשית. אך חוסך שזכאי לקבל קצבה הגבוהה מסכום של 3850 שקלים לחודש, יוכל למשוך רק את הסכום שצבר מעבר לסכום זה, בתשלום אחד (באופן חד פעמי).

 

 

 

 

בנוסף לכך, כשהעובד מגיע לגיל הפרישה לגמלאות, הוא יכול לבחור כראות עיניו מסלול קצבה מבין המסלולים הקיימים בפוליסה ולקבל הבטחת מינימום של תשלומי פנסיה שיועברו למוטבים שלו במקרה של פטירה בטרם עת במהלך תקופת ההבטחה. כך לדוגמה אם העובד בחר בתקופת הבטחה של 20 שנה (240 חודשים) והלך לעולמו שנה אחת בלבד מיום התחלת קבלת הפנסיה, מי שצריך לקבל כספי פנסיה (המוטבים שלו), יהיה זכאי להמשך תשלומי הפנסיה במשך כל השנים הנותרות, 19 במספר.

 

ביטוח מנהלים

מהו גובה דמי הניהול בביטוח מנהלים?

חברת הביטוח שמנהלת את הכספים של העובד, גובה ממנו דמי ניהול עבור השירות שהיא מספקת לו. החל מהראשון בינואר 2014, ניתן לגבות מהחוסך בביטוח מנהלים, עד ארבעה אחוז מההפקדות ועד 1.05% מהסכום שנצבר. חשוב לדעת כי כל עובד יכול לנהל משא ומתן בנוגע לגובה דמי הניהול ובמקרים רבים להצליח לחסוך הרבה מאוד כסף. החשבון בהקשר זה הוא פשוט מאוד: הפחתה של דמי הניהול מובילה להגדלת החיסכון וכפועל יוצא מכך, להגדלת הקצבה שתשולם לעובד בעתיד.

 

דמי הניהול משתנים לא אחת בהתאם למסלול ההשקעה שבו בחר העובד לאחר בדיקת ביטוחים וכשניתנת הנחה בדמי הניהול, היא תימשך לכל הפחות 24 חודשים. למעט מקרים חריגים ביותר, לא ניתן יהיה להעלות את דמי הניהול בתום תקופה זו. דמי הניהול עשויים גם לעלות כשמחליפים מקום עבודה. כמו כן חלק מההטבות שלהן היה זכאי העובד במקום העבודה הקודם שלו, עשויות להתבטל לחלוטין. לאור זאת, מומלץ מאוד שכל עובד שמגיע למקום עבודה חדש, יברר מה הם תנאי החיסכון הנוכחיים מול הגוף הפנסיוני המנהל את כספו.

ביטול מקדם המרה מובטח בביטוח מנהלים

מקדם המרה לקצבה הוא הנתון שמאפשר לחשב מה יהיה גובה הקצבה החודשית לאחר הפרישה לגמלאות, בהתאם לסכום שנצבר בחיסכון. אם לדוגמה נחסך סכום של מיליון שקלים ומקדם ההמרה הוא 200, הרי שגובה הקצבה יהיה 5000 שקלים בחודש, כלומר מיליון לחלק ב-200. מקדם ההמרה נקבע בהתאם ללוחות תמותה עדכניים של האוכלוסייה ותוחלת החיים הצפויה ולפיכך יתכן שהוא ישתנה במהלך תקופת החיסכון ואפילו לאחר תחילת תשלום הקצבה החודשית.

 

עד שנת 2013, בפוליסות של ביטוח מנהלים נהוג היה להשתמש במקדם המרה מובטח. הכוונה היא לכך שהמקדם נקבע ביום שבו הצטרף העובד לפוליסה והובטח לו שהמקדם לא ישתנה ולא יושפע מתוחלת החיים לאורך השנים. כל עוד הייתם מבוטחים בביטוח מנהלים בשנת 2012 במסלול עם מקדם המרה מובטח, תוכלו להמשיך ליהנות ממקדם זה גם לאחר מכן, בתנאי שתמשיכו ברציפות עם אותו ביטוח עד הפרישה לגמלאות. אך גם במקרה של הפסקת התשלומים לביטוח הפנסיוני או הפסקת עבודה, ניתן יהיה לשמור על הזכויות הפנסיוניות השונות ועל מקדם ההמרה המובטח, וזאת באמצעות הפקדות עצמאיות לזכות ביטוח פנסיוני או באמצעות הסדר ריסק.