ביטוח אלמנטרי – נקרא גם ביטוח כללי 

מכלול ענפי הביטוח המבטחים מפני סיכון לרכוש, סיכון לאובדן הרכוש (כולו או חלקו) וסיכון לפגיעה בנפש כתוצאה משימוש ברכוש.

ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח המכסה הוצאות רפואיות ורכוש המטייל הקורים בזמן תקופות טיול בחוץ לארץ.

ביטוח רכב מקיף

ביטוח לנזקי רכוש העלולים להיגרם לכלי הרכב המבוטח בשל מקרים המפורטים בפוליסה.

ביטוח רכב חובה

ביטוח המכסה נזקי גוף (פציעה או מוות) שעלולים להיגרם לנהג, לנוסעי הרכב או לאנשים שמחוץ לרכב בתאונת דרכים.

ביטוח רכב צד ג'

ביטוח המכסה את אחריותו של בעל הרכב לנזקי רכב ורכוש שנגרם על ידי הרכב המבוטח לצד שלישי.

ביטוח מבנה/דירה

ביטוח המכסה מפני נזק לדירה ולרכוש שבה כתוצאה משריפה, שיטפון, רעידת אדמה, פריצה וכדומה.

 

ביטוח אלמנטרי

ביטוח לעסקים

ביטוח המכסה את בית העסק מפני נזק או אובדן שנגרמו עקב פריצה, שריפה וסיכונים אחרים.

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח המכסה נזק לגוף או לרכוש של צד שלישי, או נזק כספי לצד שלישי, בגין הפרת חובה מקצועית בתום לב, אשר מקורה במעשה או במחדל המהווים רשלנות, טעות או השמטה של המבוטח במסגרת מקצועו של המבוטח.

ביטוח תכולה

ביטוח המכסה את התכולה (תכשיטים ודברי ערך) שנמצאת בבית מפני גנבה, פריצה, שריפה פגעי טבע ועוד.

ביטוח חובת מעבידים

ביטוח המכסה את המעסיק בגין נזק גופני שנגרם לעובד תוך כדי עבודתו.

* פוליסות לביטוח אלמנטרי כוללות בדרך כלל סכום של השתתפות עצמית, משמע סכום נזק שאותו ישלם המבוטח מכיסו. להשתתפות העצמית שתי מטרות:

מניעתן של תביעות קטנות, כאלה שגובהן נמוך מגובה ההשתפות העצמית.

הקטנת הסיכון המוסרי של חברת הביטוח על ידי מתן תמריץ מסוים למבוטח לשמור על רכושו, כדי להימנע מההשתתפות העצמית.