אמנת שירות ללקוחות פנסיוני מערכי ביטוח


שם הסוכנות
: עמנואל סונבוליאן / פנסיוני מערכי ביטוח                   מספר רשיון: 025515974
                

אמנת שירות זו נוצרה על מנת להסדיר ולהגדיר את הערכים והכללים על פיהם תתנהל מערכת היחסים בין סוכנות הביטוח של עמנואל סונבוליאן לבין לקוחות הסוכנות.

אמנת השירות מבוססת על חוזר השירות ללקוחות, סוכנים ויועצים שפורסם ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ביום 03/10/2018, ועניינה מתן מענה לציפיות הלקוחות, מקבלי השירות, מול סוכן הביטוח, נותן השירות.

 

  1. אנו מתחייבים לנהוג בלקוחותינו בהגינות, בשקיפות, בכבוד ובדיסקרטיות, תוך שמירה על פרטיותם.

 

  1. אנו נקיים עם לקוחותינו תקשורת יעילה וזמינה. מענה ראשוני לכל פנייה יינתן תוך שני ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.

 

  1. אנו נספק מענה ראוי ומקצועי לפניית לקוחותינו ונמסור תשובות ברורות ומנומקות ככל האפשר לכל לקוח, בין באמצעות שיחה טלפונית ובין באמצעות פגישה תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת פניית הלקוח ובהתאם לבקשתו.

 

  1. אנו מתחייבים לתת מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת כל לקוח לקבל ולהעביר אישור או מסמך, וכן להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר הביטוחי, והכל, מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה.

 

  1. אנו מתחייבים למסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותינו על פי דין, לרבות לקוח לשעבר, וכל זאת תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.

 

  1. אנו נמסור ללקוח שפנה אלינו בעניין תביעה, מידע אודות זכויותיו, ונביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.

 

  1. אנו פנויים עבורכם לשיחה טלפונית או לתיאום פגישה בטל. 077-5007397.שעות העבודה של המשרד הינן בימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00.

 

ניתן להשאיר הודעה דרך:
אתר האינטרנט: pensioni.co.il
באמצעות המייל: info@pensioni.co.il
ניתן גם לשלוח פנייה למס פקס: 153-77-5008969