לפני שאנו מגיעים להחלטה על פרישה מעבודה והתחלה של קבלת קצבה חודשית יש לעשות עבודת הכנה עם בעל מקצוע וזאת לאור ריבוי המכשירים הקיימים בשוק כגון פתרונות לפרישה דוגמת: קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, כסף פרטי בתיקי השקעות או בבנק, נדל"ן והכנסות אחרות. זאת לאור ההבדל המהותי ביניהם מבחינת – מיסוי, תוחלת חיים, נזילות, זמינות, גמישות, אפשרות לקבלת גובה קצבה שונה ועוד פרמטרים רלוונטים וחשובים לקבלת ההחלטות עוד בטרם הפרישה בפועל.

גם אדם שכבר פרש והחל לקבל קצבה יכול כיום לווסת ולהגדיל את ההכנסות השוטפות שלו או לחלופין באם ההכנסות אף עולות על צרכיו והוצאותיו החודשיות לחסוך בצורה נכונה ויעילה תוך מיצוי מקסימלי של הטבות מס ומיקסום יכולות ניהול הכספים ואף דאגה ליורשים להעברת כספים בין דורית בצורה אופטימלית.

פתרונות לפרישה – האפשרויות המוצעות

קופת גמל להשקעה 

קופת גמל להשקעה – לפרטים

 

תיקון 190 קופות גמל

תיקון 190 – לפרטים

 

פוליסה לקבלת קצבה מיידית (הכוללת מקדם מובטח)

הינה פוליסה היודעת לקלוט כסף מהחוסך בכל צורה שהיא (כסף פרטי בבנק או בתיק השקעות, קופות גמל והשתלמות, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה) ובתמורה לשלם לחוסך באופן מיידי קצבה למשך כל ימי חייו. כך ניתן למעשה להבטיח שהכסף לא "יגמר" לעולם כל עוד אנחנו חיים, זאת בניגוד לניהול כסף בכל מכשיר חיסכון אחר שממנו מושכים כסף מידי חודש.

* תשלום הקצבה מובטח לכל חיי המבוטח ללא מגבלה, יחד עם זאת במקרה פטירה בטרם עת קיים מנגנון הגנה על הכספים והמוטבים שבחר המבוטח יקבלו את יתרת הכספים כך שלא ישארו כספים ברשות חברת הביטוח בשום מצב!

 

פתרונות לפרישה

פוליסה לאיחוד קופות פנסיוניות וכספים פרטיים (הכוללת מקדם מובטח)

הינה פוליסה היודעת לקלוט כסף מהחוסך בכל צורה שהיא (כסף פרטי בבנק או בתיק השקעות, קופות גמל והשתלמות, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה) ובתמורה לתת לחוסך מעל גיל 60 מקדם מובטח על הכספים שנקלטו, זאת במטרה לקבע את המקדם עוד בטרם קבלת הקצבה בפועל. הכספים שנקלטים בפוליסה נשארים תחת הסטטוס הקיים שלהם כפי שהועברו לפוליסה דהיינו כספים פנסיונים עוברים עם הוותק המקורי והזכויות. כך שכספים פנסיונים שאוחדו בתוך הפוליסה ימשיכו ליהנות מפטור ממס רווחי הון וישמרו על המקדם המקורי.

* המקדם משפע באופן ישיר על גובה הקצבה שיקבל החוסך מהכספים לכל ימי חייו, לכן נעדיף לקבל מקדם מובטח שלא יעלה עם השנים. מקדם גבוה יותר משמע הקטנת גובה הקצבה הצפויה לחוסך מהכספים שחסך.

פוליסת חיסכון 

הינה פוליסה ללא ביטוח אלא חיסכון נטו, מדובר למעשה בפוליסת ביטוח ללא רכיב ביטוחי כשכל ההפקדה כולה עוברת לחיסכון. משמשת לתקופה קצרה, בינונית ואף ארוכת טווח. בניגוד לחיסכון בבנק הכספים בחיסכון זה הינם נזילים בכל רגע ללא קנסות וללא עמלות פירעון מוקדם. מדובר למעשה בפוליסת ביטוח ללא רכיב ביטוחי כשכל ההפקדה כולה עוברת לחיסכון. הכספים מושקעים במגוון מסלולים שונים על פי בחירת החוסך ועל פי רמת הסיכון הנכונה עבורו החל מרמת סיכון נמוכה בקופה ללא מניות (סולידית) המכילה אגרות חוב ופקדונות ועד קופה במסלול מניות 100%(מסוכנת/תנודתית), ניתן לבחור כל שילוב אחר של אגרות חוב ומניות בהרכבים שונים. ככלל ככל שיחס הסיכון גדל הצפי הוא לתשואה גבוה יותר בטווח הארוך ובמקביל גדל הסיכון להפסד בטווח הקצר. בניגוד לקרנות נאמנות או תיקי השקעות ניתן לשנות את מסלול ההשקעה בפוליסה במהלך תקופת החיסכון ללא אירוע מס, תשלום המס נדחה עד ליום המשיכה (יתרון רציני המתבטא בחיסכון משמעותי במס רווחי הון). יתרונות נוספים – פטור מדמי משמורת, פטור מעמלת קניה מכירה, פטור משיעור הוספה, ללא קנסות משיכה, ללא עמלות בנקים כלל וכלל !

*לא קיימת מגבלת הפקדה, ניתן להפקיד סכום כסף חד פעמי וכן ניתן להפקיד באופן שוטף חיסכון חודשי בהוראת קבע.

*הטבות מס יחודיות למי שנולד לפני 01/01/1948