בשנת 2008 החלו במימושו של חוק פנסיה חובה, על פיו, מחויבים המעסיקים להפריש עבור עובדיהם פיצויים בגובה של 6% משכרם ישירות לקופת הגמל שלהם, לביטוח המנהלים שלהם או לקרן הפנסיה, פיצויים שהינם על חשבון פיצויי הפיטורים. באותה שנה החוק החל עם 1% לפיצויים, אך כיום המינימום עומד כאמור על 6%. באופן זה פטורים המעסיקים, במקרה של פיטורים מהשלמת הפיצויים באופן רטרואקטיבי בשל תוספות שכר (במידה והיו כאלו) בתקופת העבודה. קבלת הפיצויים ניתנת לעובד לאחר שסיים את עבודתו, גם אם עזב את מקום העבודה מסיבות שאינן מצדיקות קבלת פיצויי פיטורים. כל זאת תקף כל עוד לא ביצע מעשים חמורים, השוללים ממנו את הפיצויים.

 

משמעות החוק

 

על פי סעיף 14 בחוק פנסיה חובה, עובד זכאי לקבל פיצויי פיטורים ממעסיקו בין אם פוטר ממקום העבודה ובין אם בחר לסיים את עבודתו מסיבה מסוימת. חוק פנסיה חובה, בכל הקשור לפיצויים, מחייב, כאמור, את המעסיק להפריש מדי חודש סכום מסוים, המשמש כפיצויים. הדבר יצא לפועל משנת 2008 ותקף עד היום. לפני כן, לפני אותה שנה, נהגו חלק מהמעסיקים להפריש עבור העובדים שלהם לקופות הגמל, לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים חלק מסוים מפיצויים הפיטורים בעקבות חוזה עבודה אישי שנקבע מולם או במסגרת הסכם קיבוצי. מעסיקים אחרים בחרו שלא לעשות זאת. משנת 2008 ואילך הדבר הינו בגדר חובה, כחלק מ"צו הרחבה". מעסיק יכול לבחור להעביר פיצויים בגובה של 6% מהשכר (מינימום), או 8.33% מקסימום. במידה ומעביר פיצויים בגובה המקסימלי, בעת עזיבתו של העובד את מקום העבודה או במקרה של פיטורים, לא יצטרך המעסיק להשלים את הפיצויים עם סכום נוסף.

 

חוק פנסיה חובה פיצויים

מה קורה בעת סיום העבודה או במקרה של פיטורי העובד

 

בעת סיום העבודה או במקרה של פיטורים, מחובתו של העובד למשוך באופן עצמאי את כספי הפיטורים שהופקדו באותה הקרן. באופן כללי, מעסיק, על פי חוק פנסיה חובה, איננו זכאי לקבל חזרה את כספי הפיטורים שהופקדו באותה הקרן במידה והעובד בחר להתפטר, אולם ישנם מקרי מסוימים שבהם יוכל לקבל אותם בחזרה. במקרה הראשון: אם העובד בחר למשוך את כל כספי הפנסיה שלו לפני גיל הפרישה שלא בעקבות נכות או מוות, וגם אם פוטר או התפטר. במקרה השני: אם העובד איננו זכאי, על פי צו בית משפט, לקבל את הפיצויים. הדבר יכול לקרות במצבים של מעילה, אלימות במקום העבודה, גניבה ועוד.

 

עיקולי כספי הפיצויים – אפשרי?

 

כדאי לדעת: כספי הפיצויים, אותם מפקיד המעסיק לטובת קרן הפנסיה, מוגנים מפני הליך של עיקול. המשמעות לכך, היא שלא ניתן לעקל את אותם כספים בפועל, כל עוד הם בקופת הגמל, בביטוח המנהלים של העובד או בביטוח הפנסיוני שלו. אם בחר העובד למשוך את כספי הפיצויים שנצטברו לאורך השנים ולפני גיל הפרישה, ניתן יהיה לעקל אותם.

 

כדאי לדעת

 

עובדים רבים בוחרים למשוך את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה שלהם בעת עזיבתם מקום עבודתם. אולם, מומלץ שלא לבחור בהליך שכזה, שכן משיכת כספים אלה יכולה להקטין את קצבת הפנסיה החודשית שיקבל הפנסיונר ביותר משליש. זהו סכום משמעותי וגבוה מאד שחשוב שלא לוותר עליו (למשוך אותו מבעוד מועד). כדאי, יחד עם העוסקים בתחום, המכירים את חוק פנסיה חובה וכל המשתמש ממנו, לבחון לעומק את האפשרויות העומדות לרשותו של העובד, הבוחן משיכת הכספים ולבדוק הליכים אחרים, מתאימים יותר. כספי הפיצויים הם חלק משמעותי מאד מסך הקצבה ופעמים רבות משיכתם מוקדם מדי יכולה, לגרום לקשיים כלכליים, ברגע האמת, גיל הפרישה עצמו.