קרן השתלמות לעובדים עצמאים נחשבת לאחד מערוצי החיסכון הטובים ביותר, במיוחד בהתייחס לטווחי הזמן. תוך כמה שנים כל עצמאי יוכל למשוך את הכספים אותם צבר למטרות שונות. עצמאים שמחליטים לא למשוך את הכסף, ימשיכו ליהנות ממגוון ההטבות המוצעות להם.

 

מה ההטבות של קרן השתלמות לעצמאים?

האם העובד יהיה פטור ממס על רווחי הון?

האם הקרן משתלמת לטווח הארוך?

 

מתי ניתן למשוך את הכספים מתוך קרן השתלמות לעצמאים?

 

למעשה, תוך טווח זמן קצר ניתן להתחיל ולמשוך את הכספים אותם צבר העובד העצמאי בקרן ההשתלמות. לאחר שלוש שנים, ישנה אפשרות להוציא את הסכום הנצבר לשם מטרת השתלמות או המשך לימודים. לאחר שש שנים, העובד העצמאי יוכל למשוך את הכספים ולעשות בהם שימוש לכל מטרה העולה על רוחו. עדיין, ההמלצה החמה היא להשתדל לא למשוך את הכסף, והיה וכן עשיתם זאת, בהחלט כדאי להמשיך ולהפקיד כספים לטובת הקרן, כל זאת על מנת להבטיח את עתידם של העצמאים.

 

חשוב לדעת כי שלא כמו חוק פנסיה לעצמאים, אין על העובד העצמאי להפקיד כספים מידי חודש בחודשו, אלא מתי שמתאפשר לו, ובנוסף, במדינת ישראל העובדים העצמאים זכאים לקבל מגוון הטבות מס. עם תום התקופה בה הופרשו כספים לטובת הקרן, העצמאי יקבל את כל הכספים לידיו כאשר אין חלה עליו החובה לשלם מס בעבור קרנות ההשתלמות.

קרן השתלמות לעצמאיםמהן ההטבות אותן מציע מס ההכנסה?

 

קרן השתלמות לעצמאים טומנת בחובה לא מעט הטבות, ולכן היא כה משתלמת: כל עצמאי יכול לבצע הפרשות לקרן השתלמות בסכום של עד ארבעה וחצי אחוזים משיעור הכנסותיו הכספיות השנתיות. הכנסה שנתית מקסימלית המאפשרת לעובדים עצמאים לקבל הטבות מס שונות עומדת כיום על סכום של 260,000 ₪, משמע, לא ניתן להפריש לקרן כספים מעל סכום מסוים.

 

בנוסף, אין צורך להפקיד כספים מידי חודש, ניתן גם להפקיד סכומים שהינם חד פעמיים, או מידי כמה חודשים. טרם תחילת שנת 2017, כל עובד עצמאי היה יכול להפריש לטובת הקרן עד כשבעה אחוזים מסך הכנסתו מידי שנה. ארבעה וחצי אחוזים חושבו כמוכרים, ואילו שניים וחצי אחוזים, אינם נחשבים להוצאה שהיא מוכרת. לבסוף, עובדים עצמאיים אשר במהלך השנים הפרישו לקרנות ההשתלמות שלהם סכומים הגבוהים משבעה אחוזים מסך כל ההכנסות השנתיות, לא יהיו זכאים ליהנות מהטבות המס על סכומים גבוהים מהמותר. ניתן לבדוק זאת.

 

האם העובד פטור ממס על רווחי הון?

 

קיימים מצבים בהם הכספים אותם הפקידה עצמאי לקרן ההשתלמות, יהיו פטורים מתשלומים על רווחי מס הון. כל זאת יכול להתקיים במקרים הללו: הסכום אותו הפקיד העצמאי כל שנה לקרן ההשתלמות, איננו גבוה יותר מסכום זה – 18,240(תקף לשנת 2017). והיה והופקדו סכומים גבוהים מזה, על העצמאי כן יהיה לשלם מס רווחי הון.

 

מי יכול לפתוח קרן השתלמות לעצמאים וכיצד ניתן לממש זכויות?

 

כל עובד עצמאי בעל עסק משלו, יוכל לפתוח קרן השתלמות לעצמאים. בכדי לעשות זאת, על העובד העצמאי לפנות לחברה אשר מנהלת קרנות השתלמות לעצמאים ולהציג בפניהם אישור שהוא בסטטוס של עוסק מורשה. את הכספים העובד העצמאי מעביר לקרן ההשתלמות או באמצעות העברה בנקאית או באמצעות צ'ק, על פי דרישותיה של החברה. כל עובד עצמאי יוכל להחליט מתי בדיוק הוא יפקיד את הכספים, ניתן לעשות זאת מידי חודש, מידי כמה חודשים ואפילו להפקיד סכום חד פעמי פעם בשנה.

 

האם כדאי להשקיע לטווח הארוך?

 

אין ספק כי קרן השתלמות לעצמאים היא דרך אטרקטיבית לחסוך סכומי כספים נכבדים אותם צבר העובד העצמאי במהלך עבודתו. גם כאלה המחליטים להשקיע את סכומי הכסף המופקדים לטווח הקצר וכאלה המעדיפים לחסוך לטווח הארוך. אולם, בהחלט מומלץ לחסוך לפרקי זמן ממושכים יותר. לרוב, כאשר מדובר בקרן השתלמות מעין זו, רוב העצמאים מחליטים לחסוך לטווחי זמן בינוניים. אולם, במדינת ישראל רפורמת המיסוי עברה שינוי, ולכן זהו למעשה מסלול החיסכון היחידי הקיים אשר באמצעותו ניתן לקבל פטור מתשלום על רווחי הון. עם זאת, חשוב לדעת, כי הכספים אינם מופקדים בקרנות למשך זמן ארוך מידיי.

 

קרן השתלמות לעצמאים

מה מאפיין את קרנות ההשתלמות?

 

קרן השתלמות לעצמאים שונה במהותה מאפיקי חיסכון אחרים, כמו פנסיה חובה לעצמאים או דוגמאות אחרות. בקרנות ההשתלמות כלל לא קיימים מרכיבים ביטוחיים, זאת למשל בניגוד לקרנות הפנסיה. בנוסף, גם כאשר העובד העצמאי מפסיק להפקיד לפתע כספים לטובת קרן ההשתלמות, החיסכון שלו לא יפגע כהוא זה, וימשיך לצבור תשואות. באשר לדמי הניהול, בכל הקשור לקרנות השתלמות לעובדים עצמאים, אלה לא יאלצו לשלם דמי ניהול גבוהים כפי שנהוג באפיקי חיסכון אחרים, וזהו גם משהו שיש לתת עליו את הדעת.

 

תשואות

 

התשואות על הפקדת הכספים בקרנות ההשתלמות כלל אינן זהות, העניין תלוי בחברה בה בחרתם להפקיד את הכסף. מומלץ ביותר לכל אחד לבדוק לא רק מה הייתה התשואה בשנה האחרונה, אלא גם לבדוק כמה שנים אחורה. גם אם התשואה האחרונה עמדה על שיעור של 5 אחוזים או סכום דומה, אין זה אומר שהמצב ימשיך להיות כמו שהוא, עניין זה נתון לשינויים.

 

מדוע הפקדת כספים בקרנות השתלמות הינה כה משתלמת?

 

אמנם, כאשר מדובר בעובדים עצמאים, וזאת בהשוואה לעובדים שכירים, יהיה עליהם להפקיד את הכספים לקרן ההשתלמות ולא על המעביד. אולם, הקרנות הללו הן בהחלט אפיק השקעה מצוין ומומלץ וזאת בשל העובדה כי הפקדת הכספים נחשבת להוצאה מוכרת, ובנוסף, העצמאים יהיו זכאים להטבות מס.

 

פתיחת קרן ההשתלמות

 

קיים הבדל בין פתיחת קרן השתלמות לשכירים וקרן השתלמות לעצמאים. על שכירים או יותר נכון על המעביד שלהם, להפריש כספים מידי חודש בחודשו לטובת הקרן. לעומת זאת, כאשר מדובר בעובדים עצמאים המצב הוא שונה. על העובד לפנות לקרן, להציג אישור עוסק מורשה, והוא יוכל לבחור מתי ירצה להפקיד את הכספים. ישנם מספר לא מבוטל של עובדים עצמאים אשר מעדיפים להפקיד את הכסף עם סיומה של שנת המס, שכן אז מצבם הכלכלי ברור יותר.