ביטוח אובדן כושר עבודה או בשמו המדויק יותר, ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, הוא אחד מביטוחי חיים ומטרתו להבטיח לכם כי במקרה שתאבדו את כושר העבודה שלכם באופן לא צפוי בעקבות תאונה או מחלה למשל, תוכלו ליהנות מקצבה חודשית באופן זמני או קבוע אם התביעה תתקבל, בהתאם למשך הזמן שבו לא תוכלו להתפרנס. הגמלה שתקבלו במסגרת הכיסוי הביטוחי למעשה באה להחליף את ההכנסות ממשלח ידכם או מהעסק שלכם. אי לכך, גובה הגמלה מושפע מגובה ההכנסה.

 

בגדול ביטוח זה נכלל בקרן הפנסיה כחלק אינטגרלי לפי חוק פנסיה חובה, אך בתכניות אחרות המבוטח צריך לרכוש אותו בנפרד ולשלם עבורו את הפרמיה הרלוונטית לגובה ההכנסה שלו. עוד נציין כי לא כל מקצוע ישנה אפשרות לבטח. כך לדוגמה אנשי צבא הנמצאים בסיכון גבוה, לא יוכלו לבטח את עצמם בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה.

מה היא תקרת הגמלה?

רבים לא מודעים לכך, אבל ביטוח אובדן כושר עבודה לא מבטיח לכם גמלה שגובהה כגובה ההכנסה החודשית. למעשה הסכום המרבי שתוכלו לקבל יהיה בגובה של 75% מההכנסה החודשית שלכם, במשך 12 חודשים לפני המועד שבו הפסקתם לעבוד. אי לכך, אם אתם משתכרים 10,000 ₪ בחודש, תוכלו לקבל לכל היותר קצבה חודשית של 7,500 ₪, בקרות מקרה הביטוח. מדוע כך הם פני הדברים? ובכן, הסיבה לכך נעוצה בהנחה לפיה אדם שיקבל את מלוא השכר שאליו הורגל, לא יחוש מוטיבציה לחזור לשוק העבודה.

האם ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה ממספר גופים במקביל?

באופן עקרוני, אם תרצו לבטח את עצמכם במספר פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה, איש לא יעצור אתכם. זאת כיוון שאתם יכולים מבחינה חוקית לרכוש כמה פוליסות שרק תרצו. יחד עם זאת, אין שום סיבה שתעשו זאת, שכן בסופו של דבר, גם אם יש ברשותכם חמש פוליסות שרכשתם מחמש חברות שונות, לא תוכלו לקבל בקרות מקרה הביטוח, יותר מ-75% מגובה ההכנסה שלכם.

האם ניתן לבטח הכנסה גבוהה מההכנסה הריאלית?

ישנם מבוטחים רבים שמנסים להתחכם ולבטח משכורת גבוהה יותר מהמשכורת הריאלית שלהם. כך למשל אדם המשתכר מדי חודש 10,000 ₪, יכול לבחור לבטח את עצמו תמורת פרמיה יחסית גבוהה, כאילו שהרוויח 20,000 ₪. חברות הביטוח לא יפשפשו בציציות של המבוטח ויאפשרו לו לשלם פרמיה גבוהה כראות עיניו. יחד עם זאת, בקרות מקרה הביטוח היו סמוכים ובטוחים שהנושא ייבדק גם ייבדק ושהסכום שישולם בסופו של יום, לא יעלה על 75% מההכנסה הריאלית.

ביטוח אובדן כושר עבודה

מה קורה אם חלים שינויים בהכנסה החודשית?

אם השכר החודשי שלכם ירד במהלך החולפת והמשכתם לשלם את אותה פרמיה גבוהה בשל חוסר תשומת לב, זה לא ישנה את העובדה שתקבלו גמלה שתחושב לפי ההכנסה הריאלית, ללא קשר לפרמיה ששילמתם.

 

לעומת זאת אם ההכנסה שלכם עלתה ושכחתם לשנות את תכנית הביטוח או לא ביצעתם בדיקת ביטוחים, כלומר המשכתם לשלם פרמיה עבור משכורת נמוכה בזמן שהמשכורת שלכם מצדיקה פרמיה גבוהה יותר, הרי שגם אז פועל החוק לרעתכם והגמלה תחושב לפי השכר הנמוך יותר, שעבורו שילמתם את הפרמיה החודשית במהלך השנה. אי לכך, חשוב ביותר לשמור על ערנות בנושא זה ולדווח לחברת הביטוח על שינויים בהכנסה, הדורשים שינויים בגובה הפרמיה לכאן או לכאן.

כיסוי רגיל מול כיסוי מורחב

הכיסוי הרגיל מיועד למקרים שבהם יכולת העבודה פחתה ב-75% ומעלה. אך מה קורה כאשר יכולת הפרנסה נפגעת ב-50% או ב-25% בלבד? ובכן, בדיוק עבור מקרים כאלה, ניתן לרכוש כיסוי מורחב. הכיסוי המורחב מבטיח למבוטח שיקבל גמלה חודשית אם יאבד את יכולת העבודה שלו בשיעור 25% ומעלה. כך לדוגמה אם מדובר בנהג אוטובוס שבשל פציעת גב נאלץ להפחית את היקף שעות העבודה שלו מ-200 שעות חודשיות ל-150 שעות חודשיות (ירידה של 25% בהיקף המשרה), יוכל לקבל גמלה חודשית בהתאם לגובה ההכנסה שלו, אם דאג לבטח את עצמו בכיסוי מורחב מבעוד מועד.

הגדרת מקרה הביטוח

הסוגיה המורכבת ביותר הקשורה לביטוח אובדן כושר עבודה, נוגעת להגדרת מקרה הביטוח. כדי להמחיש את רמת המורכבות, ניתן להביא למשל את סיפורו של ג.ר מאשדוד. ג. עבד במשך שנים כמוביל רהיטים, עד שסבל מפציעה חמורה בגבו, שגרמה לו להפסיק לעבוד בתחום. יחד עם זאת, מבחינת חברת הביטוח, הוא לא סבל מאובדן כושר עבודה, שכן הוא עדיין יכול להתפרנס בדרכים אחרות. בין היתר הוא יכול לנהוג ברכב ההובלות מבלי להוביל רהיטים, לענות לטלפונים ולמלא אינספור תפקידים שלא דורשים עבודה פיזית מאומצת ועומס על עמוד השדרה.

 

כדי להתגבר על בעיות שכאלה, ניתן לבחור לרכוש פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, שבה מוגדר משלח ידו הספציפי של המבוטח. כך לדוגמה מנתח לב יכול להגדיר את המקצוע שלו באופן מפורש ואז אם חלילה לא יוכל לנתח בשל פגיעה בידיו, חברת הביטוח לא תוכל לטעון שעדיין באפשרותו להתפרנס מהוראה למשל. מה שחשוב לזכור בהקשר זה, הוא שפוליסות המכסות אתכם כנגד אובדן של משלח יד ספציפי, הן פוליסות יקרות, שעלותן יכולה להגיע לפי ארבעה מהעלות של פוליסה כללית יותר.

 

ניתן אם כך להבחין בין ביטוח עיסוקי, המפרש את אובדן כושר העבודה כאיבוד כושר של המבוטח לעבוד בעיסוק שלו, המוגדר בפוליסה, לבין ביטוח מקצועי. ביטוח מקצועי מכסה את המבוטח מפני מקרים שבהם לא יוכל לעבוד בסוג כלשהו של עבודה, המתאימה לרמת הניסיון שלו, לרמת ההכשרה שלו ולרמת ההשכלה שלו. בנוסף, ניתן לרכוש פוליסה המעניקה גמלה חודשית אך ורק במקרים שבהם המבוטח לא יוכל להתפרנס כלל. הפוליסות האלו מן הסתם יהיו זולות יותר, שכן הסיכון שחברת הביטוח צריכה לקחת, הוא מינימלי.