כשיש לנו כסף האינסטינקט הראשוני שלנו הוא לתת לבנק "לשמור" עליו או לטפל בחיסכון… אך כשבשנים האחרונות אנו בסביבת ריבית אפסית, ישנן אלטרנטיבות עדיפות וטובות יותר, שגם חברת הביטוח פנסיוני מציעה, להשקעות וחיסכון מכל פתרון שבנק או בית השקעות יכולים להציע לנו בתיק השקעות מנוהל.

 

חסכונות והשקעות – האפשרויות המוצעות לחסכון יעיל

 

פוליסת חיסכון

 

הינה פוליסה ללא ביטוח אלא חיסכון נטו, מדובר למעשה בפוליסת ביטוח ללא רכיב ביטוחי כשכל ההפקדה כולה עוברת לחיסכון. משמשת לתקופה קצרה, בינונית ואף ארוכת טווח. בניגוד לחיסכון בבנק הכספים בחיסכון זה הינם נזילים וניתנים למשיכה בכל רגע נתון ללא קנסות וללא עמלות פירעון מוקדם. הכספים בפוליסה מושקעים במגוון מסלולים שונים על פי בחירת החוסך ועל פי רמת הסיכון הנכונה עבורו, החל מרמת סיכון נמוכה בקופה ללא מניות (סולידית) המכילה אגרות חוב ופקדונות ועד קופה במסלול מניות 100% (מסוכנת/תנודתית). ניתן לבחור כל שילוב אחר של אגרות חוב ומניות בהרכבים שונים. ככלל, ככל שיחס הסיכון גדל הצפי הוא לתשואה גבוה יותר בטווח הארוך ובמקביל גדל הסיכון להפסד בטווח הקצר. בניגוד לקרנות נאמנות או תיק השקעות, בפוליסה ניתן לשנות את מסלול ההשקעה במהלך תקופת החיסכון ללא אירוע מס, תשלום המס נדחה עד ליום המשיכה (יתרון רציני המתבטא בחיסכון משמעותי במס רווחי הון). יתרונות נוספים – פטור מדמי משמורת, פטור מעמלת קניה מכירה, פטור משיעור הוספה, ללא קנסות משיכה, וללא עמלות בנקים כלל וכלל!

*לא קיימת מגבלת הפקדה, ניתן להפקיד סכום כסף חד פעמי וכן ניתן להפקיד באופן שוטף חיסכון חודשי בהוראת קבע.

*הטבות מס יחודיות למי שנולד לפני 01/01/1948

 

קופת גמל להשקעה 

 

הינה קופת חיסכון לתקופה קצרה, בינונית ואף ארוכת טווח. בניגוד לחיסכון בבנק הכספים בחיסכון זה הינם נזילים בכל רגע ורגע ללא קנסות וללא עמלות פירעון מוקדם. הכספים מושקעים במגוון מסלולים שונים על פי בחירת החוסך ועל פי רמת הסיכון הנכונה עבורו החל מרמת סיכון נמוכה קופה ללא מניות (סולידית) ועד קופה במסלול מניות (מסוכנת/תנודתית) וכן כל שילוב אחר. ככלל ככל שיחס הסיכון גדל הצפי הוא לתשואה גבוה יותר בטווח הארוך ובמקביל גדל הסיכון להפסד בטווח הקצר. בניגוד לקרנות נאמנות או תיק השקעות ניתן לשנות במהלך תקופת החיסכון את מסלול ההשקעה ללא אירוע מס, תשלום המס נדחה עד ליום המשיכה. יתרונות נוספים-פטור מדמי משמורת, פטור מעמלת קניה מכירה, פטור משעור הוספה. בקבלת קצבה מהכספים שנחסכו כל רווחי ההון שהצטברו לאורך השנים יהיו פטורים ממס רווחי הון וכן הקצבה תהיה פטורה!

* קיימת מגבלת הפקדה 70,000 ש"ח בשנה לאדם.

 

 

תיקון 190 

 

תיקון 190 קופות גמל – חיסכון לתקופה קצרה, בינונית ואף ארוכת טווח. מדובר למעשה בקופת גמל או פוליסת ביטוח ללא רכיב ביטוחי כשכל ההפקדה כולה עוברת לחיסכון. הכספים מושקעים במגוון מסלולים שונים על פי בחירת החוסך ועל פי רמת הסיכון הנכונה עבורו החל מרמת סיכון נמוכה בקופה ללא מניות (סולידית) המכילה אגרות חוב ופקדונות ועד קופה במסלול מניות 100% (מסוכנת/תנודתית), ניתן לבחור כל שילוב אחר של אגרות חוב ומניות בהרכבים שונים. ככלל ככל שיחס הסיכון גדל הצפי הוא לתשואה גבוה יותר בטווח הארוך ובמקביל גדל הסיכון להפסד בטווח הקצר. בניגוד לקרנות נאמנות או תיק השקעות ניתן לשנות במהלך תקופת החיסכון את מסלול ההשקעה ללא אירוע מס, תשלום המס נדחה עד ליום המשיכה (יתרון רציני המתבטא בחיסכון משמעותי במס רווחי הון). יתרונות נוספים – פטור מדמי משמורת, פטור מעמלת קניה מכירה, פטור משיעור הוספה, ללא קנסות משיכה, ללא עמלות בנקים כלל וכלל !

 

במקור הוקמה לטובת הגדלת הקצבה בפרישה אך ניתן למשוך בכל רגע נתון (הכסף נזיל) ב-2 תנאים:

1 – החוסך הגיע לגיל 60.

2- החוסך מקבל קצבת מינימום מקרן פנסיה או ביטוח מנהלים (לא כולל ביטוח לאומי).

* מס רווחי הון מופחת של 15% נומינלי במקום 25% ריאלי!

* פטור ממס רווחי הון למוטבים, במקרה מוות עד גיל 75.