תיקון 190 לפקודת מס הכנסה עבר בהצלחה במהלך 2012 ועדיין ישנם רבים שלא מודעים לשינויים הרבים שהכניס בפקודה. מטבע הדברים, מדובר בתיקון שהכניס שינויים חיוביים יותר ופחות ומומלץ להכיר את כולם על בוריים. במאמר שלפניכם סיכמנו את עיקרי הדברים.

 

מהי קצבה מזכה?

הוצאת קצבה מוכרת

שינוי אופן חישוב הזכאות לפטור מס

אפיק חיסכון מומלץ

על הטבות המס שהביא התיקון

 

השארת פיצויי פיטורים בקופות גמל

החל מרגע כניסת התיקון לתוקפו, ניתן שוב בעת עזיבה של מקום עבודה או בעת פרישה, להשאיר את כספי פיצויי הפיטורים בקופות גמל. זאת כמובן רק לאחר שהמס נוכה מהם בהתאם להוראת פקיד השומה כחוק. את פיצויי הפיטורים משאירים בקופת הגמל כשהם נזילים וכשהם ניתנים לפדיון כסכום חד פעמי במזומן בכל רגע נתון. זאת כמובן, אם לא מדובר בכספי פיצויים שניתן אישור לגביהם לרצף קצבה או רצף פיצויים. זאת כיוון שבמקרה האלה, מדובר בהסדר מאוד שונה במהותו עם מס הכנסה.

 

תיקון 190 קופות גמל

 

התיקון מתייחס גם למוטבים, ששוב יכולים להשאיר כסף בקופות גמל, במקרה של פטירת העמית. הכספים יועברו ככלל בכל מקרה לחשבון חדש, שאליו לא תהיה אפשרות להפקיד כספים נוספים. הרווח הראלי מעבר לעליית המדד, יהיה חייב במס של 25 אחוז. אם המוטב או הפורש יבחר לקבל קצבה מהסכום שהפקיד, היא תיחשב בתור קצבה מוכרת ובהתאם לזה, תהיה פטורה לחלוטין ממס.

 

קצבה מזכה

הגדלה שנתית של שיעור הפטור ממס על הכנסה מקצבת פנסיה חודשית: שיעור הפטור ממס עולה והולך באופן הדרגתי מדי שלוש שנים וצפוי להגיע לשיעור של 67 אחוז בשנת המס 2025. בשנת 2011 נציין רק כדי לסבר את האוזן, שיעור הפטור עמד על 35% בלבד. בין 2015-2012 עמד השיעור על 43.5% ואילו כיום הוא עומד על 49%. בנוסף לכך, הפטור על קצבה מזכה שונה בעקבות התיקון והיום הוא מחושב לפי מכפלה של תקרת הפטור בשיעור הפטור ולא כפי שהיה בעבר, מכפלה של הפנסיה המשולמת בפועל או תקרת הפטור (הנמוכה מהן) בשיעור הפטור בפנסיה.

 

הוצאת קצבה מוכרת מנוסחת השילוב

החל ממועד כניסת התיקון ניתן ליהנות לא רק מפטור ממס על קצבה מוכרת אלא גם מפטור ממס על קצבה מזכה. בנוסף חלו שינויים גם בהגדרת הקצבה המוכרת. באופן כללי, נכון להיום קצבה מוכרת היא פנסיה המשולמת מהכספים שנצברו בקופת גמל לקצבה שהמס כבר שולם עליהם במועד ההפקדה (או שהעובד החוסך באפיק של קופת גמל פשוט לא היה זכאי להטבת מס בזמן ההפקדה). כך גם בנוגע לכספי פיצויים שנשארו בחשבון חדש בקופת הגמל לאחר שהסתיימה ההתחשבנות עם מס הכנסה, בזמן פרישה לגמלאות או עזיבת מקום עבודה או לדוגמה כספי עמית שהלך לעולמו שהושארו על ידי המוטבים בקופת הגמל. כל זה נכון כל עוד לא מדובר בקרן ותיקה.

 

כמו כן, קצבת שאירים לאחר כניסת התיקון לתוקפו תהיה פטורה מתשלום מס בגובה הקצבה המזכה, בין אם היא משולמת מתוך תכנית ביטוח כלשהי, אם ביטוח מנהלים, ביטוח פנסיוני, או מקופת גמל לקצבה, ובין אם היא משולמת על פי הסכם קיבוצי או על פי חוק מאת המעביד.

 

תיקון 190 קופות גמל

 

שינוי אופן חישוב הזכאות לפטור ממס

תיקון 190 קופות גמל הביא עמו שינוי דרמטי ביותר בכל מה שקשור לאופן חישוב הזכאות של החוסך לפטור ממס על קצבה. לפי סעיף 9א' בפקודת מס הכנסה, יילקחו בחשבון בין היתר מענקי הפרישה הפטורים ממס שכבר שולמו לפורש במשך 32 השנים שקדמו לגיל הפרישה או לגיל שבו החל לקבל את כול הקצבה המזכה או חלק ממנה (גיל הזכאות). רק כדי לסבר את האוזן נציין שלפני שנכנס התיקון לתוקפו, נלקחו בחשבון אך ורק מענקי הפרישה הפטורים ממס ששולמו במהלך 15 השנים שלפני יום התחלת תשלום הקצבה או לאחר תשלום הקצבה. וגם אז, לא בהכרח כל מענק שהתקבל מכל מעביד שהוא ולא בהכרח חושב שיעור של 100 אחוז.

 

האם אתם מכירים יותר מדי אנשים שדאגו להפקיד את כל כספי הפיצויים שלהם לא בקופה הונית אלא בקופה לקצבה? האם ישנם הרבה מאוד אנשים שלא נגעו בפיצויים שלהם מעולם ובעיקר לא כשהחליפו מקומות עבודה? על מנת שניתן יהיה להבין מדוע הגדלת שיעור הפטור ממס על קצבה מזכה עורר הדים כה רציניים של התנגדות, ניתן להסתכל על דור ההייטק הנוכחי, המחליף מקומות עבודה באופן טבעי, כדרך לשפר את רמת ההכנסה ולהתקדם במסלול הקריירה ואגב כך נוטל את כספי הפיצויים הפטורים ממס לידיו. לפי התחזית הראלית, בפועל הפורשים שיהיו זכאים לפטור ממס על הקצבה רק ילכו ויתמעטו.

 

ננסח זאת במילים פשוטות – לפי מה שלמדנו מאינספור פסקי דין שניתנו בנושא בבתי הדין לעבודה, המטרה של כספי הפיצויים אחת היא: להקל על העובדים להתבסס במקום עבודה חדש ולהיטיב את המצב הכלכלי של העובד בזמן שהוא מסיים את עבודתו. אם כך מטרת העל של כספי הפיצויים היא לספק לעובד רשת ביטחון פיננסית בפרק הזמן שחולף מעזיבת מקום העבודה ועד למציאה של מקום עבודה חדש, שתוכל לפרנס אותו בכבוד. לאור זאת, אין זה חטא וזה לא פשע להשתמש בכספי הפיצויים ולנצל את הפטור ממס בתקופה של אבטלה שבה נמצא החוסך בין עבודות. בהתאם לזה, אין שום סיבה שהעובד יקבל עונש ושיישלל ממנו הפטור ממס על הקצבה כמה עשרות שנים מאוחר יותר.

 

תיקון 190 קופות גמל כאפיק חיסכון מומלץ לגמלאים

היתרון העיקרי הרלוונטי בעיקר לחוסכים מעל גיל 60, בא לידי ביטוי בכך שהחיסכון בקופת גמל הפך להיות נזיל. זאת כיוון שניתן למשוך את הכסף מקופת הגמל אם גיל החוסך הוא מעל 60, אם החוסך הוכיח שהוא מקבל קצבה פנסיונית מזערית חודשית בסך 4458 ₪ (נכון לשנת 2015) מכל מקור שהוא ואם הוא התחיל לקבל את הקצבה מקופת הגמל. את הכסף יוכל החוסך לקבל תוך ימים ספורים מהגשת הבקשה למשיכת הכספים.

 

 

תיקון 190 קופות גמל

טבלת מקדמים לחישוב התקרה להפקדת תשלומים פטורים

 

מה הן הטבות המס שהביא תיקון 190?

· אם החוסך נפטר לפני שהגיע לגיל 75 שנה, היורשים שלו יוכלו לקבל פטור מלא ממס על הסכומים שחסך.

 

· אם החוסך נפטר רק לאחר גיל 75, היורשים שלו למעשה נכנסים לנעליו. הכוונה היא לכך שיהיה להם פטור מלא ממס על הקצבה וכן פטור ממס רווח הון של 15 אחוז על משיכה הונית.

 

· אין מס על העברה של כספים בין קופות גמל.

 

· אין מס על מעבר (באותה קופת גמל) למסלול השקעות שונה.

 

· גובה מס רווח הון בשיעור מופחת של 15 אחוז בלבד על הרווחים במקום 25 אחוז.

 

· לאורך כל תקופת החיסכון, החוסך לא צריך לשלם מסים על הרווחים ולפיכך התשואות כמובן גבוהות יותר. את המס עליו לשלם רק כשהוא מושך את הכסף.