על פי תיקון 190 לגמלאים, עליו הוחלט בשנת 2012, מציעה מדינת ישראל לאזרחים וותיקים, המתקרבים לגיל 60, הטבות מסוימות בתחום המיסוי. אלו, לצד אפשרות לנזילות מלאה בכספיה של קרן הפנסיה וגם הורשת קופת הגמל. תיקון זה, הכולל תיקון 190 קופות גמל, נולד בשל העיוות שקיים היה שנים רבות בתחום החיסכון הפנסיוני.

 

מטרתו העיקרית של התיקון היא לעודד ישראלים, המגיעים לגיל 60, כלומר, קרוב לגיל הפרישה, לחסוך. בזכות התיקון יכולים האזרחים הוותיקים לפתוח קופות גמל לצרכי השקעה בשוק ההון וליהנות ממיסוי מופחת. במקביל, הם יכולים למשוך את הכספים שנצטברו באותה הקופה או להוריש אותם אם ירצו. הדבר משמעותי מאד עבור אלה, שחסכו בקופת הגמל למעלה מ-300 אלף שקלים.

 

יתרונותיו של תיקון 190 לגמלאים

 

תיקון 190 לגמלאים, כמו גם תיקון 190 קופות גמל, מציע יתרונות רבים. הבולט שבהם קשור לעניין המס. אם לפני התיקון, במצב רגיל, נדרש החוסך לשלם מס בגובה של 25 אחוז על רווחי ההון שלו, הרי שכיום, כאשר מדובר באזרחים וותיקים, הקרובים לגיל 60, לא יחול על חסכונותיהם באפיקים השונים, לרבות קופות גמל, מס כלשהו (זה פשוט לא נכון). המשמעות לכך מרחיקת לכת, בכל הקשור לרווחים שהצטברו אצלם לאורך השנים. יחד עם זאת, כדאי לזכור, שקיים מיסוי מהרווח הנומינלי, בגובה של 15 אחוז (במקום 25 אחוז). גם כאן זוהי הקלה רבה מאד, ובעיקר עבור אלה שאינם עומדים בתנאי תיקון 190, כלומר, חוסכים צעירים יותר. חוסכים ייהנו בזכות אותו תיקון מסכום מצטבר הרבה יותר גבוה בפועל, במועד הפרישה או בשעה שירצו למשוך את כספי הרווחים שלהם, וזאת בהשוואה לעבור, לפני שנת 2012 והתיקון שבוצע, אז לאור המס הגבוה קוצץ הסכום במידה ניכרת.

 

תיקון 190 לגמלאיםתיקון זה מאפשר גם השקעות גמישות יותר. על פי התיקון יכולים מנהלי הקופות להשקיע במגוון של אפיקי השקעה וליהנות מגמישות רבה מאד. אלה יכולים להיות אפיקי השקעה הקשורים למניות ולאג"ח או אפיקי השקעה שאינם נסחרים בבורסה, כמו נדל"ן. באשר לירושות, תיקון 190 קופות גמל, מציע יתרון רב בכל הקשור לכך. חוסכים יכולים לצרף לקופת הגמל שלהם מוטבים, שיקבלו בעלות על הקרן, במקרה של מוות (ובתנאי שהחוסך נפטר לפני גיל 75). הם נדרשים, במצב כזה, לשמור על תנאי הקרן וליהנות מהפטור המלא על הרווחים בה. אם הנפטר היה מעל לגיל 75, הם יכולים אם ירצו למשוך את כספי החיסכון, אך יהיה עליהם לשלם 15 אחוז מס מרווחי ההון. אפשרות נוספת, העומדת לרשותם, היא קבלת קצבה מאותם כספים, הפטורה ממס.

 

משיכת הכסף – מתי?

 

החוסכים לגיל הפנסיה במסגרת קופת גמל, וכדי ליהנות מהטבות אלו, יכולים למשוך את הסכום ההוני שבקרן ובתנאי שהם בני 60 ומעלה, הוכיחו כי יש להם מקור הכנסה, קצבה חודשית (מינימלית), בגובה של 4,400 ₪ (נכון לנובמבר 2017) לפחות וכי התחילו לקבל את קצבתם מקופת הגמל, כלומר, בגיל הפנסיה. את הכסף, ניתן לקבל בתוך מספר ימים ממועד ביצוע המשימה (המשיכה).

 

חשוב לזכור

 

תיקון 190 קופות גמל טומן בחובו יתרונות רבים והזדמנות להגיע לרווחים כספיים משמעותיים עבור הגמלאים. הדבר איננו כרוך בסיכונים מיותרים ומאפשר לו, ברגע האמת, לקבל כספים גבוהים יותר, מאלה שיכול היה לקבל לפני התיקון. חשוב מאד להיוועץ עם העוסקים בתחום הבקיאים בתיקון ובהשלכותיו ולבחון את מידת הזכאות. התיקון עוזר להגדיל את החיסכון לגיל הפרישה ומומלץ מאד שלא לפספסו ולנצל אותו במלואו.