בתחילת חודש דצמבר, בשנת 2016, אישרה בשעה טובה ומוצלחת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, את הצעת החוק שיזם משה כחלון, שר האוצר, שמטרתה לשפר את התנאים הסוציאליים של ציבור העצמאים בישראל. ההצעה החדשנית שגובשה במשרד האוצר כוללת מספר תקדימים היסטוריים בנושא. כך לדוגמה היא כוללת הפחתה של התשלומים למוסד לביטוח לאומי עבור חלק ניכר מהעצמאים, מחייבת את העובד העצמאי להתחיל להפריש כספים לפנסיה ובנוסף מאפשרת לעצמאי למשוך חלק מסוים מההפרשה, במקרה מצער של סגירת העסק.

 

מה הם שיעורי ההפרשה לפנסיה?

כמה מפקידים שההכנסה לא ידועה מראש?

מה הסקנציות למי שלא יפקיד כספים לקופה?

 

בעקבות אישור הצעת החוק, אמר כחלון כי מדובר ביום היסטורי עבור אוכלוסיית העצמאים. לטענתו, החוק שאושר יוביל לשיפור של רמת החיים של העצמאים לא רק בתקופת הגמלאות אלא גם במהלך שנות העבודה. הוסיף וציין כי אוכלוסיית העצמאים היא מאבני היסוד של הכלכלה הישראלית ובדיוק כפי שהמדינה יודעת לקחת מהם מסים, כך גם עליה לדאוג להם לכרית ביטחון בימים הטובים פחות. במאמר שלפניכם נפרט אודות הפרטים הקטנים של החוק החדש.

שיעורי ההפרשה לפנסיה

פנסיה חובה לעצמאים היא סיסמא נהדרת, אך מה בעצם הדברים אמורים? ובכן, נתחיל מכך שכמו שאושר בעבר חוק פנסיה חובה לעובדים, החוק "החדש" שאושר מחייב גם כמעט את כל העצמאים במשק הישראלי להתחיל לחסוך לפנסיה, אך לא את כולם. החוק חל נכון לכתיבת שורות אלה על העצמאים שבין גיל 60-21 שנה, הפעילים כעצמאים יותר משישה חודשים. יחד עם זאת, אם בתחילת שנת 2017 (הראשון בינואר) העצמאי היה בן 55 לכל הפחות, הוא לא יהיה מחויב להפקיד כספים לפנסיה.

 

החישוב של ההפקדה לפנסיה, מעט מורכב, שכן הוא נקבע לפי שתי מדרגות הכנסה. עבור הכנסה שגובהה עד מחצית השכר הממוצע במשק, העובד מחויב להפקיד 4.45 אחוז מההכנסה החייבת. הכוונה היא לכך שעבור 58,038 השקלים הראשונים בשנת המס, על העובד להפריש 4.45% לכל הפחות. הביטוי "הכנסה חייבת" משמעו הרווח שמחושב לפי סך כל ההכנסות פחות סך כל ההוצאות המוכרות (לא כולל פטורים ממס או קיזוזים). לפיכך, החל מהשקל הראשון ועד 58,038 שקלים, סכום ההפקדה השנתי יעמוד על 2582.69 שקלים.

 

המדרגה השנייה מתחילה ממחצית השכר הממוצע ומסתיימת בגובה השכר הממוצע. עבור נתח זה מההכנסות, יפקיד העובד 12.55% לפנסיה. גובה השכר הממוצע במשק עומד נכון להיום על 116076 שקלים בשנה. אי לכך, החל מהשקל ה-58,039 ועד 116,076 שקלים, יפקיד העובד 7,283.77 שקלים מדי שנה, המהווים 12.55 אחוז סך הכול. ומה לגבי יתרת המשכורת שמעבר לשכר הממוצע במשק? ובכן, כל שקל שמעבר לתקרה זו, לא יחויב בהפקדה.

 

בהתאם לזה, אם לצורך העניין העובד משתכר 120,000 שקל מדי שנה, הרי שמבחינת החוק החדש, יהיה מחויב להפקיד 2,582.69 + 7,283.77 = 9,866.46 שקלים בלבד. שימו לב רק לעובדה שהשכר הממוצע במשק לא מתייחס לנתונים שמספקת אחת לחודש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אלא לשכר הממוצע המוגדר על ידי המוסד לביטוח לאומי.

כיצד יש לנהוג במקרה שבו לא ידועה מראש ההכנסה החייבת?

הואיל ועסקינן בנושא של פנסיה חובה לעצמאים, כשעצמאים היא מילת המפתח, כפי שוודאי אין צורך לספר לכם, הרי שאחד הדברים המאפיינים את רוב רובם של העצמאים בישראל, זה שישנו קושי גדול לחזות את סכומי ההוצאות וההכנסות השנתיים. לאור זאת, כדי שתוכלו לוודא שאתם מפקידים לפנסיה כנדרש על פי חוק פנסיה לעצמאים, באפשרותכם לבחור באחת משתי הדרכים הבאות:

 

· להפקיד הפקדה מינימלית של כמה מאות שקלים באופן רבעוני או חודשי ובסוף שנת המס להשלים את ההפקדה בהתאם להנחיות רואה החשבון או ההכנסה החייבת

 

· להפקיד בהתאם להכנסה החייבת השנתית המוערכת הפקדה רבעונית או חודשית ואז לבצע את ההתאמות הנדרשות בסוף השנה

 

· חשוב לציין בהקשר זה כי בחלק מקרנות הפנסיה ובכל קופות הגמל ישנה אפשרות להפקיד רק פעם אחת בשנה, לקראת סיום השנה, בהתאם כמובן להכנסה החייבת. ניתן לקרוא עוד כל כך במדריך לקרן פנסיה לעצמאים. יחד עם זאת, עובד שיבחר באפשרות הלכאורה אטרקטיבית הזאת, לוקח סיכון, שכן יתכן שקשיים תזרימיים יקשו מאוד על ביצוע ההפקדה השנתית ביום אחד. מעבר לזה, אם אתם אכן מתכננים לבצע הפקדה לקרן הפנסיה באופן חד פעמי, עליכם לוודא מעבר לכל צל של ספק שאתם יכולים לעשות כן מבלי שתאבדו את רצף הזכויות בקרן ואת הכיסויים הביטוחיים הרלוונטיים.

 

פנסיה חובה לעצמאים

מה הן הסנקציות שיוטלו על עצמאי שיבחר לא להפקיד כספים לפנסיה?

בכל מקרה קחו בחשבון שלאחר שתגישו את הדו"ח השנתי למס הכנסה, תקבלו הודעה רשמית מ"המרכז לגבייה" ובה פירוט של הסכום שעליכם להשלים. זאת כמובן אם לא הפקדתם את הסכום הנדרש על פי החוק. ומה הן הסנקציות שתיאלצו לעמוד בהן אם בכל זאת לא תשלימו את ההפקדות המבוקשות? ובכן, אם לא תפקידו את הסכומים הנדרשים לאחר שתקבלו את ההודעה הרשמית מטעם "המרכז לגבייה", תחויבו לשלם קנס צנוע יחסית בגובה של 500 שקלים בלבד.

 

חשוב רק לזכור שההפקדות לפנסיה לא נועדו לסייע לכם להתחמק מתשלום הקנס, אלא להעניק לכם רשת ביטחון כלכלית, מעבר לקצבת הזקנה הצנועה. נכון להיום קצבת הזקנה שמספק המוסד לביטוח לאומי נעה בין 2,200-1,500 שקלים וכפועל יוצא מכך, עצמאי שמסתמך עליה ועליה בלבד, לא יוכל להתקיים מן הסתם בכבוד.

 

אז נכון, תמיד עומדת לכם האפשרות לחסוך כספים לפרישה לגמלאות באופן עצמאי בתיקי השקעות, בבנקים וכיוצא באלה. יחד עם זאת, לחיסכון המבוצע באמצעות מוצרי החיסכון הפנסיוניים של המדינה קיימים לא מעט יתרונות משמעותיים שחשוב להתייחס אליהם (לקריאה על קרן השתלמות לעצמאים). היתרונות המרכזיים העומדים לצד המוצרים הפנסיוניים של המדינה, הם דמי ניהול נמוכים יחסית, ניהול מקצועי ואמין של הכספים שלכם והטבות מס משמעותיות שלא ניתן להקל בהן ראש. אם לא די בכך, נציין עוד שבבחינה מעמיקה של התשואות שהצליחו מוצרי הפנסיה השונים להשיג בעשורים האחרונים, מתגלה תמונה הרבה יותר חיובית ממה שנהוג לתאר באמצעי המדיה השונים. הכוונה היא לתשואות ממוצעות של 6-4 אחוזים. קחו זאת לתשומת לבכם ותדאגו שיהיה לכם ביטוח פנסיוני אמין.